เวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ม.5 บ้านกล้วยเภา ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
โดย admin 05 มีนาคม 2561
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 4 มีนาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง โดยนายสามารถ นาคสกุล ผอ.กต.จว.พท.มอบหมายให้นายประภาส เศียรอุ่น หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน นายสมทบ ไชยรัตน์ พนง.ลต. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง นายประเสริฐ ธรรมเพชร พนง.สืบสวนสอบสวน นางสาวเรวดี พ่านปาน พนง.สืบสวนสอบสวน และนายอำภรณ์ พูลฉิม พนง.ขับรถยนต์ จัดเวทีประชาคมกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง หมู่ที่ 5 บ้านกล้วยเภา ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
เข้าชมทั้งหมด 785 ครั้ง