เวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ม.7 บ้านหัสคุณ ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
โดย admin 27 กุมภาพันธ์ 2561
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00- 15.30 น. นายสามารถ. นาคสกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นายประสิทธิ์ เอียดคง รอง ผอ.กต.จว.พท. นายสุวิชาญ ประชาชาติ พนักงานการเลือกตั้ง ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้างานการมีส่วนร่วม นางชัญญานุช ดวงกระจ่าง พนักงานการเลือกตั้ง และนายวีรพงศ์ บัวทองเรือง พนักงานสืบสวนสอบสวน ได้ไปดำเนินการจัดเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง หมู่ที่ 7 บ้านหัสคุณ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านห้วยไทร ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง โดยได้รับเกียรติจากนายสรวิช แก้วหัวไทร ปลัดอาวุโสอำเภอศรีบรรพต เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนายชูโชติ อนุมณี กำนันตำบลตะแพน มีคณะกรรมการ ศส.ปชต. ผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชน ม.7 เข้าร่วมอย่างพรัอมเพรียง จำนวน 108 คน เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และได้สัญญาประชาคมจำนวน 3 ข้อ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติในโอกาสต่อไป
เข้าชมทั้งหมด 944 ครั้ง