เวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ม.9 บ้านวงศ์ ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
โดย admin 23 กุมภาพันธ์ 2561
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00- 16.30 น. นายสามารถ. นาคสกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นายประสิทธิ์. เอียดคง. รอง ผอ.กต.จว.พัทลุง. นายสุวิชาญ ประชาชาติ พนักงานการเลือกตั้ง ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้างานการมีส่วนร่วม นางชัญญานุช ดวงกระจ่าง พนักงานการเลือกตั้ง นายวีรพงศ์ บัวทองเรือง พนักงานสืบสวนสอบสวน นายสุนทร สืบขจร. พนักงานสืบสวนสอบสวน. และนางจันทร์ราตรี ขุนชู พนักงานสืบสวนสอบสวน ได้ไปดำเนินการจัดเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง หมู่ที่ 9 บ้านวงศ์. ตำบลบ้านนา. อำเภอศรีนครินทร์. จังหวัดพัทลุง โดยได้รับเกียรติจากนาวสาวศรอนงค์. สงสมพันธ์ นายอำเภอศรีนครินทร์. เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนางวลัยลักษณ์. ธาระมณี. ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มีคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลบ้านนา เข้าร่วมอย่างพรัอมเพรียง โดยมีพี่น้องประชาชนหมู่ที่ 9 เข้าร่วมจำนวน 100 คน เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และได้สัญญาประชาคมจำนวน 4 ข้อ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติในโอกาสต่อไป
เข้าชมทั้งหมด 725 ครั้ง