ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและประธานสภานักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
โดย admin 21 กุมภาพันธ์ 2561
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 09.00 น. นายสามารถ นาคสกุล ผอ.กต.จว.พัทลุง ได้มอบหมายให้นายสุวิชาญ ประชาชาติ พนง.ลต.ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการมีส่วนร่วม และนายวีรพงศ์ บัวทองเรือง พนง.สืบสวนสอบสวน ไปทำหน้าที่วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน และสมาชิกสภานักเรียน ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรีบนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง โดยการให้ความรู้ในครั้งนี้มีตัวแทนนักเรียนเข้าฟังจำนวนหนึ่ง และถ่ายทอดวิดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ ไปยังห้องเรียนต่างๆ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน
เข้าชมทั้งหมด 239 ครั้ง