เวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ม.15 บ้านควนกุฎ ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง
โดย admin 17 กุมภาพันธ์ 2561
ขยายตัวอักษร :
วันที่. 17 กุมภาพันธ์. 2561. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง. โดยนายสามารถ. นาคสกุล. ผอ.กต.จว.พัทลุง. มอบหมายให้นายสุวิทย์. สัจจะบุตร. พนักงานการเลือกตั้ง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพรรคการเมือง. นางวรรณษา. พรายอินทร์. หัวหน้างานอำนวยการ. นายสุนทร. สืบขจร. พนักงานสืบสวนสอบสวน. จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียง หมู่ 15 บ้านควนกุฎ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
เข้าชมทั้งหมด 229 ครั้ง