เวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ม.5 บ้านหูแร่ ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
โดย admin 10 กุมภาพันธ์ 2561
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง โดยนายสามารถ นาคสกุล ผอ.กต.จว.พท.มอบหมายให้นายประภาส เศียรอุ่น หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน นางวรรณษา พรายอินทร์หัวหน้างานอำนวยการ. นายสมทบ ไชยรัตน์ พนง.ลต. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานจัดการเลือกตั้งนายประเสริฐ ธรรมเพชร พนง.สืบสวนสอบสวน นางสาวเรวดี พ่านปาน พนง.สืบสวนสอบสวน และนายอำภรณ์ พูลฉิม พนง.ขับรถยนต์. จัดเวทีประชาคมกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง หมู่ที่ 5 บ้านหูแร่ ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว. จังหวัดพัทลุง
เข้าชมทั้งหมด 355 ครั้ง