เวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ชุมชนบ้านป่าไสย ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
โดย admin 11 กุมภาพันธ์ 2561
ขยายตัวอักษร :
วันที่11กุมภาพันธ์. 2561. เวลา 17.00น. นายสามารถ. นาคสกุล. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง. มอบหมายให้นายสุวิทย์. สัจจะบุตร. พนักงานการเลือกตั้ง. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานพรรคการเมือง. นายสุนทร. สืบขจร. พนักงานสืบสวนสอบสวน จัดเวทีประชาคม. กิจกรรมรณรงค์ชุมชนไม่ขายเสียง. ชุมชนบ้านป่าไสย. ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
เข้าชมทั้งหมด 266 ครั้ง