ประชุมกำหนดวันจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านไม่ขายเสียง ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
โดย admin 13 กุมภาพันธ์ 2561
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 13 กุมภาพันธ์. 2561. เวลา 13.00- 16.30 น. นายสามารถ. นาคสกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นายสุวิชาญ. ประชาชาติ พนักงานการเลือกตั้ง ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้างานการมีส่วนร่วม นางชัญญานุช. ดวงกระจ่าง พนักงานการเลือกตั้ง นายวีรพงศ์. บัวทองเรือง. พนักงานสืบสวนสอบสวนและนางจันทร์ราตรี. ขุนชู ร่วมประชุมกับกก.ศส.ปชต.อ่างทอง ผู้ใหญ่บ้าน. และแกนนำท้องถิ่น ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6. บ้านเกาะเหรียง. ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง. เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดกิจกรรมเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ซึ่งกำหนดจัดเวทีประชาคมของ หมู่ที่ 6 บ้านเกาะเหรียง. ณ. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร. ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 -16.30 น.
เข้าชมทั้งหมด 198 ครั้ง