ประชุมกำหนดวันจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านไม่ขายเสียงตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
โดย admin 13 กุมภาพันธ์ 2561
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 13 กุมภาพันธ์. 2561. เวลา 10.00 - 12.00 น. นายสามารถ. นาคสกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นายสุวิชาญ. ประชาชาติ พนักงานการเลือกตั้ง ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้างานการมีส่วนร่วม นางชัญญานุช. ดวงกระจ่าง พนักงานการเลือกตั้ง นายวีรพงศ์. บัวทองเรือง. พนักงานสืบสวนสอบสวนและนางจันทร์ราตรี. ขุนชู ร่วมประชุมกับกก.ศส.ปชต.บ้านนา ณ กศน.ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร จังหวัดพัทลุง เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดกิจกรรมเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ซึ่งกำหนดจัดเวทีประชาคม ณ. ศาลาประจำหมู่บ้าน. หมู่ที่ 9. บ้านวงศ์ ต.บ้านนา. อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุงในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 -16.30 น
เข้าชมทั้งหมด 226 ครั้ง