กกต. ติวเข้มสร้างวิทยากรมืออาชีพ
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 09 พฤษภาคม 2561
ขยายตัวอักษร :

          วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ดร.ประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะประธานพิธีเปิดการอบรมวิทยากรจังหวัดและวิทยากรองค์กรเอกชน กิจกรรมอาสาสมัครองค์กรเอกชนมืออาชีพ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายถาวรในการจัดการ กำกับ และตรวจสอบการเลือกตั้ง กิจกรรมอาสาสมัครองค์กรเอกชนมืออาชีพ (อสส.มืออาชีพ) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไป ให้แก่เครือข่ายวิทยากรองค์กรเอกชนและวิทยากรจังหวัด รวมจำนวน 140 คน ณโรงแรมเดอะโบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

          สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิทยากรจังหวัดและวิทยากรองค์กรเอกชนจะได้รับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งระบบใหม่ ส.ส. ส.ว. การเลือกตั้งท้องถิ่น และผู้ตรวจการเลือกตั้ง ตลอดทั้งข้อห้ามและการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง การรายงานข้อมูลเบาะแสการทุจริต ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเอกชน บทบาทภารกิจของ ผจ.ปน. จพง.ปน. และ อสส. บทบาทภารกิจในการตรวจสอบการเลือกตั้ง โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะทำหน้าที่เป็นสื่อบุคคลไปถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพแก่อาสาสมัครองค์กรเอกชนทั่วประเทศ เตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น ดร.ประวิช กล่าว

 

เข้าชมทั้งหมด 235 ครั้ง