20 ปี กกต. จัดเสวนา “กลไกใหม่กับการปราบโกงเลือกตั้ง”
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 07 มิถุนายน 2561
ขยายตัวอักษร :

     พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 เป็นวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบ 20 ปี สำนักงาน กกต. ได้จัดกิจกรรม ดังนี้

          วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 08.00 -14.30 น.    

- พิธีเปิดการเสวนาทางวิชาการ

- แถลงผลงานและทศวรรษใหม่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

โดย นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง              

                           - บรรยายพิเศษ เรื่อง “กกต. กับนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาการทุจริตการเลือกตั้ง”                  

โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

                          - เสวนา เรื่อง “กลไกปราบโกงเลือกตั้ง ใช้กับใคร ใช้ได้จริงหรือ ?”                                 

โดย 1. รศ.ดร.เจษฎ์ โทณวณิก ที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

       2. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตนายกรัฐมนตรี

       3. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีฯ                 

 ดำเนินรายการโดย  นางอรวรรณ ชูดี (กริ่มวิรัตน์กุล) ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทย ณ ห้องประชุม วายุภักษ์ ชั้น 5  โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์

         วันที่ 9 มิถุนายน 2561  

เวลา 08.00 น.  คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่                       ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสักการะองค์พระพรหม

เวลา 10.30 น. ถวายภัตตาหารเพล และจตุปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

                                       ณ บริเวณลานชั้น 2 สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

          ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. มีนโยบายงดรับกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี แต่จะขอรับเป็นเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

          พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา กล่าวเพิ่มเติมว่า 20 ปี ที่ผ่านมา สำนักงาน กกต. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน รวมทั้งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งทุกระดับ และขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ “ทศวรรษใหม่ กกต. : กลไกใหม่กับการปราบโกงเลือกตั้ง” ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว

เข้าชมทั้งหมด 311 ครั้ง