กกต. ต้อนรับ “กมธ.ฯ พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม”
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 08 มิถุนายน 2561
ขยายตัวอักษร :

     วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับคณะรองประธานคณะกรรมาธิการกลางฝ่ายต่างประเทศแห่งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม นำโดย นาย เจิ่น ดั๊ก เหลย (H.E.Mr Tran Dac Loi) รองประธานคณะกรรมาธิการกลางฝ่ายต่างประเทศแห่งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม (Central Commission for External Relations of the Communist Party of Vietnam) เข้าเยี่ยมคารวะคณะกรรมการการเลือกตั้งประเทศไทย เพื่อรับฟังข้อมูลและมุมมองของหน่วยงานด้านนโยบายและภาควิชาการของไทย เรื่องนโยบายภายในของไทยและนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจของไทย รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการในการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างเวียดนามกับไทยให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในอนาคต

          โดย สำนักงาน กกต. ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษในหลายหัวข้อ ได้แก่ ขั้นตอนการลงทะเบียนเลือกตั้งและการรณรงค์เลือกตั้ง ขั้นตอนการเตรียมกฎหมายสำหรับการเลือกตั้งทั่วไป บทบาทและอิทธิพล ของกลุ่มการเมืองกลุ่มต่างๆ ในการเมืองไทย และทัศนะต่อการเมืองไทยในอนาคต ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

          สำหรับการต้อนรับคณะในครั้งนี้ นับว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ เนื่องจากคณะกรรมาธิการกลางฝ่ายต่างประเทศแห่งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่กำหนดนโยบายและมีอิทธิพลต่อการบริหารประเทศและนโยบายความสัมพันธ์กับต่างประเทศของเวียดนาม นายศุภชัย กล่าว

 

 

เข้าชมทั้งหมด 77 ครั้ง