ครบรอบ 20 ปี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดย admin 09 มิถุนายน 2561
ขยายตัวอักษร :
นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายบุญส่ง น้อยโสภณ กรรมการการเลือกตั้ง ดร.ประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง และ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดงานพิธี ครบรอบ 20 ปี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง      
เข้าชมทั้งหมด 152 ครั้ง