กกต. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
โดย admin 09 มิถุนายน 2561
ขยายตัวอักษร :

นายไพบูลย์ เหล็กพรหม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งและคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

   
เข้าชมทั้งหมด 202 ครั้ง