ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอรุณวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดย admin 15 มิถุนายน 2561
ขยายตัวอักษร :
เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี ภาสกร สิริภคยาพร รอง ผอ.สนง.กกต.ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.สนง.กกต.ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้พนักงานฯ นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งไปเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนอรุณวิทยา อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
เข้าชมทั้งหมด 1653 ครั้ง