ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี
โดย admin 15 มิถุนายน 2561
ขยายตัวอักษร :
เมื่อวันที่ 13 มืถุนายน 2561 น.ส.เสาวลักษณ์ รุ่งวัฒนจินดา หัวหน้างานการจัดการเลือกตั้ง พนักงาน เจ้าหน้าที่ สาธิตเครื่องลงคะแนนอิเล็คทรอนิกส์ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี
เข้าชมทั้งหมด 2115 ครั้ง