ศส.ปชต.นิคมห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชน
โดย admin 13 มิถุนายน 2561
ขยายตัวอักษร :
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ศส.ปชต นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โดย นายบุญเลิศ สำเร็จลำ ประธานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอำเภอหว้ยผึ้งและคณะกรรมการ ได้เผยแพร่ความรู้รัฐธรรมนูญฯ ให้แก่ชาวบ้าน
เข้าชมทั้งหมด 896 ครั้ง