"กกต." เข้าร่วมพบปะหารือและรับฟังความคิดเห็นพรรคการเมืองฯ
โดย admin 25 มิถุนายน 2561
ขยายตัวอักษร :

นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ดร.ธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ ดร.ประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมพบปะหารือและรับฟังความคิดเห็นพรรคการเมือง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ     

เข้าชมทั้งหมด 235 ครั้ง