การอบรมอาสาสมัครองค์การเอกชนมืออาชีพ (อสส.มืออาชีพ) จังหวัดชัยนาท
โดย admin 26 มิถุนายน 2561
ขยายตัวอักษร :
นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครองค์การเอกชนมืออาชีพ (อสส.มืออาชีพ )จังหวัดชัยนาทให้กับอาสาสมัครองค์การเอกชนที่จดรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยนาท เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทบาทภารกิจและการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมิองคุณภาพตลอดรวมถึงการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบการเลือกตั้ง/การสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนต่อไป ณ เรือนรับรองสวนนกชัยนาท โดยมี นายนันทพล ภาชื่น รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยนาท ทีมงาน และทีมวิทยากรจากคณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยนาท ร่วมสร้างสรรค์เวทีในครั้งนี้ด้วย
เข้าชมทั้งหมด 2270 ครั้ง