"ดร.ธีรวัฒน์" เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง
โดย admin 28 มิถุนายน 2561
ขยายตัวอักษร :

ดร.ธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กรรมการเลือกตั้ง พร้อมคณะ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง พร้อมพิธีเปิดป้ายหมู่บ้านไม่ขายเสียง ของบ้านผาบ่อง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ บ้านผาบ่อง หมู่ที่ 1 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน     

            

เข้าชมทั้งหมด 186 ครั้ง