"กกต." ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
โดย admin 10 สิงหาคม 2561
ขยายตัวอักษร :
     

นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ดร.ธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กรรมการการเลือกตั้ง

นายบุญส่ง น้อยโสภณ กรรมการการเลือกตั้ง

ดร.ประวิช รัตนเพียร กรรมการกาีเลือกตั้ง

พร้อม พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

ณ วัดหลักสี่ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เข้าชมทั้งหมด 78 ครั้ง