"กกต." ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
โดย admin 10 สิงหาคม 2561
ขยายตัวอักษร :

นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ดร.ธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กรรมการการเลือกตั้ง นายบุญส่ง น้อยโสภณ กรรมการการเลือกตั้ง ดร.ประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้งพร้อม พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ วัดหลักสี่ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ   

 

 

เข้าชมทั้งหมด 211 ครั้ง