โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “กกต.ชุดใหม่”
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 17 สิงหาคม 2561
ขยายตัวอักษร :

     พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ดังนี้  

 1. นายอิทธิพร  บุญประคอง                     เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 2. นายสันทัด  ศิริอนันต์ไพบูลย์                เป็นกรรมการการเลือกตั้ง

 3. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย                   เป็นกรรมการการเลือกตั้ง

 4. นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี                เป็นกรรมการการเลือกตั้ง

 5. นายปกรณ์ มหรรณพ                        เป็นกรรมการการเลือกตั้ง

             ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดพิธีรับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 11.44 น. ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

 

 

เข้าชมทั้งหมด 510 ครั้ง