สนง.กกต. ขอแสดงความยินดีแก่พนักงานเนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ
โดย admin 28 สิงหาคม 2561
ขยายตัวอักษร :

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นางกรณิสา พันธรรม พนักงานการเลือกตั้ง ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2561 โดยเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาต เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา กรุงเทพมหานคร

เข้าชมทั้งหมด 241 ครั้ง