"กกต.ฉัตรไชย"เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรสืบสวน และไต่สวน ระดับต้น รุ่นที่ 1
โดย admin 10 กันยายน 2561
ขยายตัวอักษร :
นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการสืบสวนสอบสวน วินิจฉัยและการดำเนินคดีในศาล กิจกรรมอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวน ระดับต้น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี      
เข้าชมทั้งหมด 364 ครั้ง