“กกต.” ยกเลิกสายด่วน 1171 เป็นระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 13 กันยายน 2561
ขยายตัวอักษร :

          พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยกเลิกสายด่วน 1171 เป็นระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ 20 คู่สาย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งทางโทรศัพท์หมายเลข 02-141-8887-8 แล้วตามด้วยหมายเลขภายในที่ติดต่อ

                   - แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง                                     กด      1

                   - ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย  กด      2

                   - ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง                            กด      3

                   - ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง                                   กด      4

                   - ข้อมูลเกี่ยวกับงานพรรคการเมือง                           กด      5

                   - ข้อมูลเกี่ยวกับงานบุคคล                                      กด      6

                   - ติดต่อโอเปอร์เรเตอร์                                           กด      0

          นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง ได้ที่ศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริตการเลือกตั้งได้ที่หมายเลข 02-141-8196, 

02-141-8858  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าว

 

เข้าชมทั้งหมด 2109 ครั้ง