"ปธ.กกต."ร่วมงานวันชาติสาธารณรัฐเกาหลี
โดย admin 03 ตุลาคม 2561
ขยายตัวอักษร :

นายอิทธิพร  บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และ พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมงานวันชาติสาธารณรัฐเกาหลี ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เขตบางรัก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561   โดย ปธ.กกต. ได้พบเอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถาน เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏาน เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

เข้าชมทั้งหมด 186 ครั้ง