"กกต."ประชุมคณะกรรมการเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ครั้งที่ 1/2561
โดย admin 16 ตุลาคม 2561
ขยายตัวอักษร :

นายอิทธิพร  บุญประคอง      ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

นายสันทัด  ศิริอนันต์ไพบูลย์  กรรมการการเลือกตั้ง

นายธวัชชัย  เทอดเผ่าไทย      กรรมการการเลือกตั้ง

นายฉัตรไชย  จันทร์พรายศรี   กรรมการการเลือกตั้ง

นายปกรณ์  มหรรณพ          กรรมการการเลือกตั้ง    

พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา         เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประชุมคณะกรรมการเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ครั้งที่ 1/2561

ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เข้าชมทั้งหมด 601 ครั้ง