"กกต." เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
โดย admin 01 พฤศจิกายน 2561
ขยายตัวอักษร :

นายสันทัด  ศิริอนันต์ไพบูลย์  นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี  นายปกรณ์  มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง  เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ     

เข้าชมทั้งหมด 212 ครั้ง