"ลธ.กกต."ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 34/2561
โดย admin 06 ธันวาคม 2561
ขยายตัวอักษร :

พ.ต.อ.จรุงวิทย์  ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 34/2561

ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561

เข้าชมทั้งหมด 117 ครั้ง