“กกต.” เผยยอดเลือก ส.ว. ระดับประเทศ 27 ธ.ค.นี้
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 17 ธันวาคม 2561
ขยายตัวอักษร :

          วันที่ 17 ธันวาคม 2561 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยถึงจำนวนผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งสิ้นจำนวน 7,056 คน โดยแยกเป็นสมัครด้วยตนเอง จำนวน 6,551 คน สมัครด้วยตนเองพร้อมหนังสือแนะนำชื่อจากองค์กร จำนวน 505 คน

            ทั้งนี้ มีผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 5,899 คน แยกเป็นเพศชาย จำนวน 4,389 คน และเพศหญิง จำนวน 1,510 คน โดยสมัครด้วยตนเอง จำนวน 5,410 คน สมัครด้วยตนเองพร้อมหนังสือแนะนำชื่อจากองค์กร จำนวน 489 คน

          สำหรับการลงคะแนนเลือกในระดับจังหวัด กรณีที่มีผู้สมัครเกิน 4 คน ประกอบด้วย

               1. สมัครด้วยตนเอง จำนวน 72 จังหวัด (ยกเว้นจังหวัดกระบี่ พังงา ระนอง ชุมพร และสมุทรสาคร)

2. สมัครด้วยตนเองพร้อมหนังสือแนะนำชื่อจากองค์กร จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร

ปทุมธานี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น อุดรธานี ร้อยเอ็ด และน่าน  

               3.จังหวัดที่ต้องลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภาทั้ง 2 วิธีการสมัคร จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น อุดรธานี ร้อยเอ็ด และน่าน 

               4. จังหวัดที่ไม่มีการลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ พังงา ระนอง ชุมพร และสมุทรสาคร

            อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประมาณการข้อมูลผู้สมัครที่จะมาลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,778 คน ประกอบด้วย สมัครด้วยตนเอง จำนวน 2,323 คน และสมัครด้วยตนเองพร้อมหนังสือแนะนำชื่อจากองค์กร จำนวน 455 คน ซึ่งจะดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ Hall 2 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ได้ผู้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 200 คน แล้วเสนอบัญชีรายชื่อให้ คสช. คัดเลือกเหลือ จำนวน 50 คน ต่อไป พ.ต.อ. จรุงวิทย์ กล่าว

 

เข้าชมทั้งหมด 532 ครั้ง