กกต. พร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.ส. รอ พ.ร.ฎ. ประกาศใช้
โดย ฐิติพร สุขสัมพันธ์ 04 มกราคม 2562
ขยายตัวอักษร :

     นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันนี้ (4 มกราคม 2562) ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลในส่วนของการเตรียมการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและกิจกรรมอื่นอันเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งให้ทราบในการหารือ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยืนยันความพร้อมอย่างเต็มที่ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา   ผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณากำหนดและประกาศวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว นายอิทธิพร กล่าว

เข้าชมทั้งหมด 570 ครั้ง