การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562
โดย admin 08 มกราคม 2562
ขยายตัวอักษร :

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง

นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง

นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง

และ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ร่วมสังเกตการณ์ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562

ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

     

เข้าชมทั้งหมด 496 ครั้ง