"กกต." ร่วมพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้ง ส.ส.
โดย admin 10 มกราคม 2562
ขยายตัวอักษร :

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้งเ ป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้ง ส.ส. พร้อมด้วย นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

 

 

เข้าชมทั้งหมด 234 ครั้ง