"กกต." เยี่ยมชมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์
โดย admin 10 มกราคม 2562
ขยายตัวอักษร :
นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง ดร.ฐิติเวฏฐ์ นุชนาฎ กรรมการการเลือกตั้ง  เยี่ยมชมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562  ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ  
เข้าชมทั้งหมด 281 ครั้ง