"กกต.ธวัชชัย" ตรวจเยี่ยมการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดพังงา
โดย admin 06 กุมภาพันธ์ 2562
ขยายตัวอักษร :

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาประมาณ 13.30 น.  ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา  ท่านธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส) และการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ส.ส.โดยมีนางสาวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา รายงานความพร้อมในการเลือกตั้งของจังหวัดพังงา ในการตรวจเยี่ยมดังกล่าว มีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (ประธาน กกต.เขตเลือกตั้งที่ 1)  นายอนุวัตร สุธรรม (กกต. เขตเลือกตั้งที่ 1) นายเอกมล  หุนเจริญ  (ผอ.กต.เขตเลือกตั้งที่ 1) พร้อมด้วย พล.ต.ต.วิมล  พิทักษ์บูรพา  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา นายชนาวุธ  บุญเมธี ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา นางสาวสุดินา แก้วดี  รักษาการท้องถิ่นจังหวัดพังงา พร้อมทั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดพังงา  เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ซึ่งการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือและการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดพังงา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรม

เข้าชมทั้งหมด 481 ครั้ง