"กกต. ฐิติเชฏฐ์" ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย admin 07 กุมภาพันธ์ 2562
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง และ นายปรีชา เอื้ออนันตธนกุล ที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้ง นายทวี ปิยะพัฒนา นายสมชาย อัศวเศรณี ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลควนลัง ณ กศน.ควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เป็นการติดตามการดำเนินงานและการขับเคลื่อนกิจกรรมของ ศส.ปชต.ควนลัง พร้อมทั้งมอบนโยบายและขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน พร้อมนี้ ดร.ฐิติเชฏฐ์ฯ ได้ขอความร่วมมือให้ ศส.ปชต.ควนลัง ช่วยกันรณรงค์เชิญชวนประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ไปลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. อย่างพร้อมเพรียงกัน
เข้าชมทั้งหมด 465 ครั้ง