"ปธ.กกต." ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.
โดย admin 07 มีนาคม 2562
ขยายตัวอักษร :
นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562
เข้าชมทั้งหมด 581 ครั้ง