"กกต.ฉัตรไชย" ตรวจดูการเตรียมตัวเลือกตั้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.กาญจนบุรีและจ.ราชบุรี
โดย admin 15 มีนาคม 2562
ขยายตัวอักษร :
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยคณะตรวจดูการเตรียมความพร้อมการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 และการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี
เข้าชมทั้งหมด 327 ครั้ง