พิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ"
โดย admin 01 พฤษภาคม 2562
ขยายตัวอักษร :
พิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ"
นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง  นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง  นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง  นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง  นายฐิติเชษฏ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง และ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
เข้าชมทั้งหมด 608 ครั้ง