พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
โดย admin 07 พฤษภาคม 2562
ขยายตัวอักษร :
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
โดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง
นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง
นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง
นายฐิติเชษฏ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง
พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
เข้าชมทั้งหมด 357 ครั้ง