กกต.ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โดย admin 14 พฤษภาคม 2562
ขยายตัวอักษร :
นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง 
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง 
นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง 
นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง 
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง 
นายฐิติเชษฏ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง 
พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ    
เข้าชมทั้งหมด 407 ครั้ง