วันครบรอบวันสถาปนา สนง.กกต. ประจำปี 2562
โดย admin 10 มิถุนายน 2562
ขยายตัวอักษร :

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และพนักงาน ลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

พิธีสักการะองค์พระพรหม ณ บริเวณศาลพระพรหม อาคารรัฐประศาสนภักดี และพิธีสงฆ์ ณ บริเวณ ห้อง 201 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา 21 ปีของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

เข้าชมทั้งหมด 232 ครั้ง