"สนง.กกต."จัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตฯ
โดย admin 06 กรกฎาคม 2562
ขยายตัวอักษร :
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิต กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2562
ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
เข้าชมทั้งหมด 235 ครั้ง