"กกต.ฐิติเชฏฐ์" ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
โดย admin 12 กรกฎาคม 2562
ขยายตัวอักษร :
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายปรีชา เอื้ออนันตธนกุล ที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้ง นายภัทรพล อุดมศักดิ์สะนะเขต รักษาการผู้อำนวยฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 6 และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อติดตามและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 และรับฟังแนวทางในการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยมี นางสาวปิ่นทอง อินทรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้บรรยายสรุป และให้การต้อนรับ
ในการนี้ ดร.ฐิติเชฏฐ์ฯ ได้มอบนโยบายการทำงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงครามด้วย
เข้าชมทั้งหมด 253 ครั้ง