"กกต.เลิศวิโรจน์" เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
โดย admin 21 สิงหาคม 2562
ขยายตัวอักษร :
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธี
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นายไพบูลย์ เหล็กพรหม รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และผู้บริหาร ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562
เข้าชมทั้งหมด 126 ครั้ง