"กกต" ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุ ประจำปี พ.ศ.2562
โดย admin 20 สิงหาคม 2562
ขยายตัวอักษร :
นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง
นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง
ดร.ฐิติเชษฏ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุ ประจำปี พ.ศ.2562
"ลีลาอันดามันมหัศจรรย์กมลา"
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
 
เข้าชมทั้งหมด 147 ครั้ง