"กกต."ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุลากร สำนักผู้ตรวจการ 2562
โดย admin 30 สิงหาคม 2562
ขยายตัวอักษร :
นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง
นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง
นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง
ดร.ฐิติเชษฏ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ร่วมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุลากร สำนักผู้ตรวจการ ประจำปี พ.ศ.2562
 ณ โรงแรมโรแมนติกรีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562
เข้าชมทั้งหมด 210 ครั้ง