"ปธ.กกต." บรรยายพิเศษหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 10 (พ.ต.ส.10)
โดย admin 05 กันยายน 2562
ขยายตัวอักษร :
นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กับการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง"
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กับการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง"
โดยมี ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง
และ ดร.ฐิติเชษฏ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง
นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ตรวจเยี่ยมระหว่างการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 10 (พ.ต.ส.10)
ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562
 
เข้าชมทั้งหมด 354 ครั้ง