"กกต.สันทัด - กกต.ธวัชชัย - กกต.เลิศวิโรจน์ - กกต.ฐิติเชษฏ์" ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาประเมินผลการปฏิบัติงานของสนง.กกต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โดย admin 05 กันยายน 2562
ขยายตัวอักษร :
ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง
นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง
ดร.ฐิติเชษฏ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562
เข้าชมทั้งหมด 338 ครั้ง