สนง.กกต.จว.พัทลุง จัดโครงการอบรม ผจ.ปน. รุ่นที่ 2
โดย admin 04 กันยายน 2561
ขยายตัวอักษร :
วันที่ 4 กันยายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง โดย ร้อยตำรวจเอกหญิง. นงลักษณ์ โอนอิง. ได้มอบหมายให้นายประภาส เศียรอุ่น พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง นายสมทบ ไชยรัตน์ พนักงานเลือกตั้ง ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง นายประเสริฐ ธรรมเพชร พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชำนาญการ นางสาวเรวดี พ่านปาน พนักงานสืบสวนและไต่สวน ชำนานาญการนางสาวกอบทรัพย์ แสงจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน และนายอำภรณ์ พูลฉิม พนักงานขับรถยนต์ ดำเนินการจัดโครงการผู้ปฎิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ หลักสูตรอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ผจ.ปน.) ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ตำบลสมหวัง ตำบลชะรัด และตำบลกงหรา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
เข้าชมทั้งหมด 152 ครั้ง